Hur går det till?

Lackat & Klart gör så här!

 

Om luckan är tidigare Fabrikslackerad=sprutmålad

 

Först slipas luckan runt om med ett mellanfint slippapper. Det är viktigt att alla ytor slipas noga, så att den nya färgen får fäste.

 

Slipningen görs för hand med slipmaskin. Finns det skador på luckan, spacklas de nu. När spacklet har torkat och slipats ner, så att det inte finns någon skarv mellan lagning och lucka, är det dags för grundmålning.

 

Grundfärgen, eller slipgrunden, fyller små ojämnheter i ytan. Den är ett måste för att få ett bra slutresultat. När grundfärgen torkat, efter ca 1-3 timmar, har vi fått en bra grund att arbeta med.

 

Vi slipar tills ytan är helt slät. Är luckan väldigt sliten måste den grundas och slipas en gång till, innan vi kan sprutmåla med vald kulör. Då målas först baksidan. När den har torkat vänder vi på luckan och målar framsidan.

Om luckan är tidigare handmålad

 

Luckor som är handmålade kräver mer underarbete än fabriksmålade. Först måste ränderna efter penseldragen eller struktur från rollnier slipas bort. Det kan vara riktigt tidsödande, beroende på vilken typ av färg man använt sig av.

 

Gamla oljefärger blir aldrig riktigt hårda i ytan och gör att slippappret snabbt blir igengeggat. En sådan färg kan också vara känslig mot våra industrilacker . Det kan uppstå s.k. krackeleringar eller dragningar i lacken. För att undvika detta, använder vi först en vattenbaserad grundfärg.

 

Den fungerar också bra på luckor som varit målade/lackade med röd färg. Röd färg tar sig igenom både grund- och toppfärg, man brukar säga att färgen ”blöder igenom”.

 

Vattengrund fungerar då som ett stopp för detta. Vattengrunden måste sedan slipas innan vi lägger första vändan med slipgrund. Här ifrån går det till på, ungefär samma sätt, som en fabriksmålad lucka.

Om luckan är tidigare klarlackad

 

Klarlackad lucka räknas inte som fabriksmålad lucka. Den är i massivt trä eller fanerad. Den kan vara betsad, laserad eller trävit med en klarlack utanpå som skydd.

 

En sån lucka har en struktur i ytan som kräver många vändor av grundmålning och slipning innan den blir slät. Det är också vanligt att struktur och ådring döljer småsprickor i ytan som måste spacklas.

 

En klarlackad lucka kräver därför mest underarbete av de tre olika lucktyperna om ytan ska vara slät. Man bör känna till, att ådringen kan träda fram igen, efter några år.

Garanti

 

Vi lämnar 1 års garanti på utförda arbeten med följande undantag:

 

  • Om orsaken ligger i tidigare underarbeten och målningar.
  • Om lacken spricker på grund av för tjockt lager gammal färg från tidigare målningar
  • Om färgen spricker på luckor som är av massivt trä eller har en fanerad yta.
  • Om färgen spricker i skarvar mellan olika delar t.ex. i skarv mellan dekorlist och lucka.